Doskonale wiemy, że ceny prądu na rynku polskim do tej pory były bardzo zróżnicowane i ciągle się zmieniały. Raz ceny te były wyższe, a raz niższe. Każdy z nas oczekuje niskich opłat, ponieważ mamy również inne rachunki do zapłacenia, a rachunek za prąd jest jednym z największych, dlatego też sprawa ta jest dla nas ważna. Nic więc dziwnego, iż chcieliśmy jasnej informacji o tym, jakie koszty będziemy musieli ponieść za prąd w obecnym – 2019 roku.

O zmianach w cenach za energię elektryczną mówi się już od końca poprzedniego roku. Wszyscy w napięciu oczekiwaliśmy decyzji w tej sprawie. Pierwsze wieści wypłynęły już na początku tego roku. Ku naszemu zdziwieniu zmiany te są naprawdę duże i co najważniejsze korzystne zarówno dla gospodarstw domowych oraz klientów biznesowych.

Zmiany cen energii elektrycznej

Jednym z fundamentalnych powodów wzrostu cen prądu w Polsce jest ciągle rosnąca cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a  nasz kraj ma najbardziej emisyjny rynek energetyczny w całej Unii Europejskiej. Nie mniej ważnym czynnikiem jest ciągle rosnąca cena węgla, z którego jest produkowana zdecydowana większość prądu w Polsce (około 80%). Oprócz cen związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, ważnym czynnikiem jest zmiana udziałów w rynku energetycznym w naszym kraju, czyli tak zwana monopolizacja przez państwo, która wynosi około 70%.

Jakich zmian w rachunkach możemy oczekiwać?

Klienci, którzy mają zamiar zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej w tym roku (tj. 2019), zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku,  zobowiązani są do cen, które zostały zawarte w cennikach na rok 2019. Zgodnie z przyjętą ustawą ceny zostały zamrożone i nie mogą być wyższe niż te, które były ważne na dzień 30 czerwca 2018 roku. W przypadku opłat dystrybucyjnych, ceny również zamrożono i mają nie przekraczać tych obowiązujących na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Zobacz: https://poprostuenergia.pl/akcyza-na-prad-i-nowe-ceny-energii-elektrycznej-w-2019-roku/

Jak nowe przepisy wpłyną na rachunki klientów indywidualnych i biznesowych?

Dla firm stawka ulegnie zmniejszeniu ze względu na użycie prądu o wysokim, jak i niskim napięciu. W przypadku niskiego napięcia kwota ta będzie wynosić 0.08 zł, gdzie wcześniej wynosiła 1.65 zł, natomiast przy sieci wysokiego napięcia będzie to cena 0.19 zł, obniżono z 4.10 zł. . Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, stawki te zmieniają się następująco:

– z 0.45 zł na 0.02 zł w przypadku poboru prądu poniżej 500 kWh;

– z 1.90 zł na 0.10 zł w przypadku poboru prądu od 500 do 1200 kWh;

– z 6.50 zł na 0.33 zł w przypadku poboru prądu powyżej 1200 kWh.

Zmiana ta dotyczy także akcyzy za energię elektryczną, która zmniejszona zostanie w cztery razy z 20 złotych za MWh na 5 złotych za MWh.

Ostatnia zmiana dotyczy kwestii energii czynnej. Stawki te w 2019 roku, które zawarte są w cennikach, nie mogą przekraczać cen w oficjalnym cenniku firmy na dzień 30 czerwca 2018 roku. Umowy, które zostały sfinalizowane po 30 czerwca 2018 roku są zobowiązane do zmiany ceny energii elektrycznej na cenę nie przekraczającą tę, która została zawarta w cenniku dnia 30 czerwca 2018 roku. Wszystkie te zmiany powinny nastąpić do 1 kwietnia 2019 roku zgodnie z ustalonymi kwotami, jednak ze skutkiem dla rozliczeń, które nastąpiły już od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Z początku na wieść o zmianie kwot za energię elektryczną spodziewaliśmy się wysokich kwot i sporych rachunków. Jednak jak się okazuję ceny te poszły w dół, prezentując zadowalającą nas stawkę. Zatem możemy być teraz spokojni o nasz budżet i bieżące opłaty.

No votes yet.
Please wait...