Cena energii elektrycznej zależy od wielu uwarunkowań. Determinanty cen prądu możemy podzielić na czynniki międzynarodowe i czynniki krajowe. Prąd płynący w naszych domach dostawcy kupują na Towarowej Giełdzie Energii, która również zajmuje się obrotem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Braki prądu są uzupełniane importem głównie z Niemiec, Litwy i Szwecji. Energia wytwarzana w Polsce z różnych powodów jest najdroższa w regionie. Każde państwo prowadzi własną politykę cen energii. Wynikiem tego skomplikowanego procesu są hurtowe ceny prądu, które czasami bardzo różnią się od rzeczywistych kosztów wytworzenia. W krótkim artykule brak możliwości szerszego nakreślenia tematu, więc ograniczę się do kilku ważniejszych kwestii.

Determinanty międzynarodowe cen energii elektrycznej

Jesteśmy krajem włączonym w ogólnoeuropejską sieć energetyczną co umożliwia nam zakupy i sprzedaż energii do innych krajów. Najważniejsze czynniki międzynarodowe wpływające na nasze krajowe ceny prądu to:

 • ceny paliw energetycznych (węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego),
 • ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla (maj 2017 – 4,38 euro do 24 euro koniec 2018 r.1t.),
 • ceny energii importowanej, sezonowość importu, świadczenie usług przez firmy zagraniczne,
 • rozwój połączeń transgranicznych ( rozbudowa połączeń rurociągami , Nord Stream),
 • kursy walut i koszta wymiany międzynarodowej.

Można powiedzieć że na cenę energii wpływ ma sytuacja geopolityczna naszego kraju.

Czynniki krajowe wpływające na cenę energii elektrycznej

Kluczowa dla kształtowania cen prądu jest polityka energetyczna kolejnych Rządów po 1989 roku. A że jest ona delikatnie mówiąc niespójna, to koszta braku kompetencji zostały przeniesione na wszystkich mieszkańców naszego kraju. Krajowe czynniki wpływające na wzrost cen energii to:

 • ceny węgla energetycznego i brak tego surowca na rynku,
 • wysokie zużycie paliw energetycznych, przestarzałe technologie,
 • konieczność kapitałochłonnych inwestycji w sektorze energetycznym,
 • wysokie koszty pracy w sektorze energetycznym wynikające z opóźnień technologicznych,
 • miks energetyczny określający strukturę produkcji i konsumpcji energii,
 • wysokie koszty środowiskowe ponoszone w wyniku pogorszenia jakości środowiska,
 • wpływ giełdy na kształtowanie cen,
 • akcyza za prąd jest również cenotwórcza.

Polskie i europejskie ceny prądu

W przeliczeniu na jednostki siły nabywczej która neutralizuje różnice poziomu cen między krajami. Najwyższe ceny prądu są w Niemczech, Portugalii, Belgii, Rumunii i w Polsce. Najniższe ceny prądu są w Finlandii, Luksemburgu i w Holandii.

W 2018 r. w Polsce nastąpił skokowy wzrost cen prądu ok. 70% w ciągu roku. Bezpośrednią przyczyną wzrostu cen prądu był wzrost cen węgla energetycznego, braki węgla z krajowego wydobycia, drogi import, skokowy wzrost ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Wzrost cen energii elektrycznej wynika z wieloletnich zaniedbań w tym sektorze i jak się wydaje braku sprecyzowanej koncepcji co dalej z polską energetyką. Ludzie przecież zapłacą.

Ceny energii elektrycznej w 2019

Ustawa z 28 grudnia 2018 roku przyniosła rewolucję na rynku energii! Sprzedawcy mają obowiązek obniżyć stawki za prąd do tych, które obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. Jeżeli chodzi zaś o opłaty dystrybucyjne – te, nie mogą być wyższe niż obowiązujące w dniu 31 grudnia 2018 roku. O zmianach, które wprowadziła ustawa, przeczytasz na: https://poprostuenergia.pl/akcyza-na-prad-i-nowe-ceny-energii-elektrycznej-w-2019-roku/

No votes yet.
Please wait...