Pamiętajmy, że idealny fotel biurowy wcale nie musi być najbardziej wygodny. Idealny fotel jest przede wszystkim ergonomiczny, czyli zmniejszający obciążenia działające na organizm podczas codziennej pracy. Wydawać by się mogło, że komfort związany z siedzeniem na konkretnym krześle jest odczuciem bardzo subiektywnym. Okazuje się jednak, że wygoda krzesła jest ściśle określona za pomocą specjalnych norm prawnych.

O wymaganiach stawianych między innymi fotelom biurowym mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Krzesło biurowe, tak samo jak biurko, uchwyt na dokumenty oraz podnóżek, są zaliczane do wyposażenia dodatkowego stanowiska pracy. Pracodawca ma natomiast obowiązek zorganizowania stanowiska pracy z monitorem w taki sposób, aby spełniało ono minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zgodnie z rozporządzeniem, rozmieszczenie elementów stanowiska pracy nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego lub wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika. W załączniku do rozporządzenia znajdziemy także dość szczegółowe wymagania stawiane fotelom biurowym.

Przede wszystkim fotel biurowy powinien posiadać mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia. Wszystkie te mechanizmy powinny być łatwo dostępne oraz proste w obsłudze, także w pozycji siedzącej.

Ponadto fotel biurowy powinien posiadać:

  • co najmniej pięciopodporową podstawę wyposażoną w kółka jezdne,
  • siedzisko i oparcia zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
  • regulowaną wysokość siedziska,
  • regulowaną wysokość oparcia,
  • regulację pochylenia (5 stopni do przodu, 30 stopni do tyłu),
  • oparcie oraz siedzisko dostosowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa,
  • możliwość obrotu wokół własnej osi pionowej w zakresie 360 stopni,
  • podłokietniki umieszczone na wysokości 190-250 mm od powierzchni siedziska.

Na specjalną uwagę zasługuje także informacja o podnóżku, którego obecność w biurach jest bardzo często lekceważona. Załącznik do rozporządzenia mówi o konieczności płaskiego, spoczynkowego ustawienia stóp na podłodze. Jeśli jednak wysokość krzesła uniemożliwia takie postawienie stóp, obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie stanowiska pracy w podnóżek. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy także wówczas, gdy warunek odpowiedniego ułożenie stóp zostanie spełniony, ale pracownik zgłosi potrzebę wyposażenia stanowiska w podnóżek.

No votes yet.
Please wait...