Początek roku wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty podatkowej.  Z reguły na przełomie stycznia/lutego otrzymujemy pismo zawierające wysokość podatku od nieruchomości wraz z terminem płatności. Do tej pory, jeśli dodatkowo byliśmy współwłaścicielami hali garażowej, musieliśmy wypełnić deklarację podatkową do 31 stycznia danego roku i samodzielnie obliczyć kwotę do zapłaty w oparciu o aktualną stawkę i udział w hali garażowej (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym).

1.01.2016 weszła w życie nowa ustawa z 25 czerwca 2015 r.  regulująca m.in. zasady opodatkowania garażu we współwłasności. Zgodnie z nowymi przepisami, odpowiedzialność solidarna została wyłączona. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych garaży, stanowiących odrębny przedmiot własności, współwłaściciele są opodatkowani wg ich udziałów, czyli każdy odpowiada za siebie. W praktyce oznacza to, że nie musimy już składać deklaracji podatkowej dotyczącej garażu. Co więcej otrzymamy zawiadomienie o całkowitej kwocie podatku do zapłaty za dany rok (za mieszkanie, garaż i części wspólne).

Dla nas, osób fizycznych, jest to duża wygoda (mniej formalności) i bezpieczeństwo (odpowiedzialność tylko za siebie). Oby więcej takich pozytywnych zmian:)

 

No votes yet.
Please wait...