Świadectwa energetyczne budynków, czyli inaczej mówiąc certyfikaty energetyczne, stanowią jeden z elementów projektu budowlanego, są więc aspektami uwzględnianymi na etapie planowania prac odnoszących się do powstawania danego obiektu. Sporządzanie świadectw energetycznych jest wymagane w wyniku Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – uzasadnieniem dla wprowadzenia rozporządzenia jest uzyskanie optymalnej efektywności energetycznej.

Ogólne zasady sporządzania świadectw energetycznych obiektów

Świadectwo energetyczne określa roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną oraz końcową.

Przy tworzeniu certyfikatu energetycznego uwzględniane są następujące elementy: parametry techniczne dotyczące certyfikowanej konstrukcji, parametry instalacji budynku, jak również właściwości techniczne źródła ciepła, które ma zasilać budynek lub jego część.

Uprawnienia do sporządzania omawianych świadectw energetycznych posiada osoba, która spełnia wymagania określone we wspomnianej ustawie: ukończyła studia wyższe, po których uzyskała tytuł inżyniera lub studia, których przedmiot ściśle wiązał się z przeprowadzaniem charakterystyki energetycznej budynków, jak również szeroko rozumianym budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zobowiązane jest do prowadzenia wykazu osób uprawnionych, do kontrolowania właściwości energetycznych budynku i sporządzania świadectw.

Omawiane świadectwo tworzone jest na podstawie metodologii określania charakterystyki energetycznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, który zawiera centralny rejestr charakterystyki energetycznej.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku powinna zostać uwzględniona na etapie planowania budowy danego obiektu – projektant zobowiązany jest do kontrolowania tworzenia planu, w celu zapewnienia spełnienia koniecznych norm w stopniu co najmniej minimalnym. Z kolei kierownik budowy powinien pilnować stosowania się do stworzonego projektu oraz narzuconych norm podczas trwania prac budowlanych. Certyfikat energetyczny sporządzany jest po zakończeniu budowy.

Budynki wymagające charakterystyki energetycznej

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie budynki podlegają obowiązkowi tworzenia wspomnianej charakterystyki – w odniesieniu do obiektu budowanego przez właściciela na jego własny użytek, podobny obowiązek nie istnieje.

Świadectwo energetyczne tworzone jest w celu udostępnienia go ewentualnemu najemcy lub kupującemu – podczas przeprowadzania transakcji wynajmu lub sprzedaży. Z tego faktu wynika, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dotyczy właścicieli nieruchomości, planujących sprzedać lub wynająć swój lokal.

Ponadto certyfikaty charakterystyki energetycznej wymagane są w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przekraczającej dwieście pięćdziesiąt metrów kwadratowych – w tych budynkach kopia uzyskanego świadectwa powinna zostać umieszczona w miejscu ogólnodostępnym dla odwiedzających budynek interesantów.

Zalety wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej

Niewątpliwą zaletą propozycji, jaką jest tworzenie certyfikatów energetycznych dla budynków jest ich proekologiczny charakter. Z uwagi na ogólną dostępność źródeł energii, jej codzienni użytkownicy wydają się zapominać o konieczność dbania o jej efektywne wykorzystywanie. Z tego względu zasadnym wydaje się odgórne narzucenie oraz wyregulowanie prawne kwestii oszczędności energetycznej.

Także dla użytkowników budynków mieszkalnych informacje zawarte w świadectwie energetycznym wydają się mieć istotne znaczenie – podczas dokonywania zakupu nieruchomości lub jej wynajmowania warto uzyskać informacje o zapotrzebowaniu na energię, jakim charakteryzuje się dany obiekt.

Nowoczesne zmiany odnoszące się do energooszczędności skutkują wprowadzaniem innych technologicznych rozwiązań, mających na celu podniesienie efektywności zużywania energii – podzielniki ciepła i wodomierze radiowe także stanowią propozycję, wpływającą na skuteczne zarządzanie energią.

No votes yet.
Please wait...