Obecnie istnieje wiele sposobów zabezpieczania obiektów przed pożarami. Czujki pożaru pozwalają na szybkie zaalarmowanie o ryzyku, natomiast instalacja zraszająca może pomóc w ugaszeniu ognia. Stosuje się również specjalne drzwi przeciwpożarowe, które mają na celu ochronę poszczególnych pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Gdzie montuje się drzwi przeciwpożarowe?

Zasadniczo drzwi tego rodzaju możemy montować we wszystkich rodzajach budynków. W niektórych z nich jest to wymagane prawem, w innych, na przykład w zabudowie jednorodzinnej, nie ma takiej potrzeby, ale musimy pamiętać o tym, że stanowią one bardzo dobre zabezpieczenie przed ogniem w razie pożaru.

Przepisy wskazują, że drzwi przeciwpożarowe przede wszystkim powinno montować się w przejściach do garażu oraz do kotłowni. Warto przy tym wskazać, że w zależności od rodzaju kotła oraz samego budynku wymogi są już nieco inne. Drzwi przeciwpożarowe mają różne klasy, dlatego wtedy dobiera się odpowiednie. Także w niektórych budynkach drzwi przeciwpożarowe montuje się na klatkach schodowych oraz jako drzwi wejściowe.

Przepisy dotyczące drzwi przeciwpożarowej znajdziemy w:

  • Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami)

W razie dodatkowych pytań warto skonsultować się ze specjalistami, którzy będą mogli wskazać, gdzie drzwi przeciwpożarowe są niezbędne.

No votes yet.
Please wait...