Jeśli chodzi o ten ostatni wspomniany czynnik, z jednej strony stanowi on oczywiście duży plus, bowiem z biegiem postępu technologicznego nasze życie staje się łatwiejsze, z drugiej jednak niesie ze sobą pewien bardzo powszechny problem – trudność z podjęciem decyzji, odnośnie do preferowanego modelu urządzenia. Czym zatem należy sugerować się podczas dokonywania zakupu płyty grzewczej? O tym traktować będzie niniejszy artykuł.

Rodzaje płyt grzewczych

Aby odpowiedzieć na postawione wcześniej pytanie, w pierwszej kolejności skupmy się na scharakteryzowaniu dostępnych na rynku grup asortymentowych urządzeń tego typu. Nowoczesne płyty grzewcze dzielą się na cztery podstawowe rodzaje: elektryczne, ceramiczne, indukcyjne oraz gazowe. Poniżej przedstawiamy podsumowania najważniejszych informacji na temat każdego z nich.

Płyta elektryczna

Ten wariant płyty grzewczej, nazywany także płytą żeliwną jest rozwiązaniem nieco już przestarzałym, w związku z czym jest on sukcesywnie wypierany z rynku przez pozostałe typy urządzeń. Charakteryzuje się on uwypuklonymi polami grzewczymi, bazującymi na spiralnych, częściowo żeliwnych grzałkach. Zakres jego funkcjonalności jest dość skromny i ogranicza się w zasadzie wyłącznie do standardowego gotowania. Płyty elektryczne są niestety dość drogie w utrzymaniu, ze względu na dużą ilość potrzebnej do pracy energii, natomiast nadrabiają to w pewien sposób niską ceną wyjściową.

Płyta ceramiczna

Nowszy i o wiele bardziej funkcjonalny rodzaj płyt grzewczych, niż wspomniane wcześniej elektryczne odpowiedniki. Urządzenia tego rodzaju posiadają płaską – a dzięki temu także łatwą w czyszczeniu – konstrukcję oraz zużywają relatywnie mało energii. Pod powierzchnią szklanej płyty umieszczone są spirale grzejne, które przekazują ciepło wyłącznie w ramach wyodrębnionych pól, redukując ryzyko doznania przypadkowych poparzeń. Płyty ceramiczne, w zależności od konkretnego modelu, mogą być wyposażone w wiele dodatkowych innowacyjnych opcji użytkowych. Do ich nielicznych wad zaliczyć należy podatność na zarysowania.

Płyta indukcyjna

Najnowocześniejszy i zdecydowanie najbardziej innowacyjny wariant produktu. Wizualnie i funkcjonalnie urządzenia te bardzo przypominają przypadek omawiany wcześniej, jednak ich kluczową przewagą nad modelami ceramicznymi jest właśnie indukcja. Proces ten bazuje na przekształcaniu energii elektrycznej w cieplną i przekazywaniu jej bezpośrednio do dna naczynia, nie zaś – tak jak w pozostałych przypadkach – do wierzchniej warstwy swojej powierzchni. Dzięki temu płyty indukcyjne są niezwykle energooszczędne, zaś ich użytkowanie jest bardzo bezpieczne. Dodatkowo za ich pośrednictwem najszybciej zagrzejemy wodę w garnku i przygotujemy nasze potrawy. Jedynym istotnym minusem, wiążącym się z posiadaniem kuchenki tego typu, jest konieczność zakupienia naczyń kompatybilnych z zastosowaną w ramach nich technologią indukcyjną. Obecnie jednak olbrzymia większość producentów drobnego AGD wyposaża wszystkie swoje wyroby w taką funkcjonalność.

Płyta gazowa

Czyli wciąż najbardziej znany rodzaj płyt grzewczych, bazujący na standardowych palnikach gazowych. Urządzenia te występują przede wszystkim w formie zintegrowanej z piekarnikami, jednak na rynku dostępne są również samodzielne płyty gazowe do zabudowy lub wolnostojące. Do zalet tego rozwiązania należy przede wszystkim klasyczny wygląd, możliwość szybkiego regulowania temperatury, stosunkowo niska cena zakupu oraz mocno ograniczone koszty eksploatacyjne, w przypadku użytkowników opłacających gaz ryczałtem. Do wad zaliczamy z kolei konieczność posiadania w domu instalacji gazowej i specjalnego systemu wentylacyjnego, węższy zakres uwzględnionych funkcjonalności, niż w przypadku płyt indukcyjnych i ceramicznych, a także konieczność przeprowadzania regularnych kontroli szczelności urządzenia i jego przewodów.

Sposób montażu i podłączenie do sieci

Sposób montażu urządzenia uzależniony jest od typu jego konstrukcji. Spośród dostępnych opcji wymienić można zarówno płyty wolnostojące, jak i produkty występujące w wariantach do zabudowy. Na rynku nie brakuje także kuchenek połączonych z piekarnikami. To na jakie urządzenie docelowo się zdecydujemy zależy od dwóch kwestii. Pierwszą z nich są oczywiście nasze osobiste preferencje, drugą zaś – specyfika uwzględnionej w ramach naszej kuchni instalacji.

Najprostszym zadaniem jest podłączenie płyty elektrycznej, bowiem do tego celu wystarczy pojedyncze gniazdko o standardowym napięciu 230V. Indukcyjne oraz ceramiczne odpowiedniki potrzebują już zwykle (choć na szczęście nie zawsze) prądu o nieco wyższym napięciu, wynoszącym 400V. Jeśli chodzi z kolei o podłączanie płyty gazowej, jedynym wymogiem jest tutaj dostęp do instalacji gazowej oraz wentylacyjnej, jednak – z uwagi na bezpieczeństwo lokatorów – bezwzględnie zalecamy powierzyć całą procedurę montażu doświadczonemu specjaliście.

Bezpieczeństwo użytkowania

Poszczególne modele płyt grzewczych mogą różnić się pomiędzy sobą uwzględnionymi w ramach ich konstrukcji systemami zabezpieczeń. Do najczęściej spotykanych w tym zakresie rozwiązań należą:

 • samozapłon w przypadku zgaśnięcia palnika,
 • automatyczne odcinanie dopływu gazu, w przypadku zalania płyty,
 • samoczynne wyłączenie urządzenia po upływie określonego czasu,
 • możliwość czasowego wstrzymania pracy,
 • blokady uniemożliwiające dzieciom uruchomienie płyty.

Rozmiar i ilość pól grzewczych

Standardowych rozmiarów płyta grzewcza posiada cztery palniki i skonstruowana jest tak, aby swoją wielkością nie przekraczała powierzchni blatu typowej szafki kuchennej (długość pojedynczej krawędzi zamyka się w przedziale ok. 60 cm). Jeśli jednak dysponujemy kuchnią mniej szablonową, z łatwością da się odnaleźć także urządzenia mniejsze (dwu i trzypalnikowe, których najdłuższy bok nie przekracza 30 cm) lub posiadające istotnie poszerzoną powierzchnię, uwzględniającą 5-6 pól grzewczych. Na tej płaszczyźnie zatem konsumenci dysponują niezwykle dużym polem do manewru.

Dodatkowe funkcje

Spośród najistotniejszych funkcji dodatkowych, oferowanych przez nowoczesne płyty grzewcze, wymienić należy przede wszystkim:

 • wygodne i intuicyjne dotykowe panele sterowania,
 • ekrany wyświetlające informacje na temat najważniejszych parametrów pracy urządzenia, takich jak np. ilość pobieranej energii lub temperatura palnika po jego dezaktywacji,
 • możliwość określenia godziny rozpoczęcia oraz zakończenia działania poszczególnych palników,
 • bazujące na podczerwieni sensory smażenia, utrzymujące temperaturę na optymalnym dla danej potrawy poziomie,
 • gotowe programy pracy, dedykowane konkretnym rodzajom dań,
 • możliwość krótkotrwałego przerwania pracy, w celu przeczyszczenia powierzchni płyty (np. po przypadkowym zalaniu),
 • wykrywanie obecności naczyń na poszczególnych polach grzewczych i automatyczne ich uruchamianie,
 • funkcja przyspieszonego grzania, pozwalająca skrócić czas gotowania.

Podjęcie ostatecznej decyzji odnośnie do zakupu płyty grzewczej nie jest zadaniem prostym. Proces ten jednak można istotnie sobie ułatwić, dobierając odpowiednią taktykę. Najważniejsze w tym przypadku jest wszakże to, aby nie skupiać się na olbrzymim zakresie funkcjonalności dodatkowych i ociekającym nowoczesnością designie urządzenia, lecz na swoich realnych potrzebach, możliwościach dostępnych w ramach budżetu oraz spójności estetycznej z pozostałym wyposażeniem naszej kuchni. Tylko wówczas bowiem zakup będzie w pełni satysfakcjonujący i – co równie ważne – nieprzepłacony.

No votes yet.
Please wait...