Znalezienie rzetelnej i sprawdzonej firmy budowlanej nie należy do najłatwiejszych zadań. Pomimo wielu podmiotów, z których ofertą spotkać się można przy poszukiwaniu odpowiedniego wykonawcy, nie wszystkie one gwarantują należyty poziom wykonania powierzonych im prac, a także dotrzymanie umownie nakreślonych warunków współpracy.

Do najczęściej wymienianych przez zamawiających nieporozumień we współpracy z wykonawcami należą bez wątpienia nieterminowość wykonywanych prac, brak konsultacji z zamawiającym w przypadku potrzeby lub możliwości przeprowadzenia prac alternatywnych lub zamiennych, wady w wykonywanych robotach budowlanych lub remontowych, a także niesumienność, nierzetelność oraz problemy z realizacją roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi. Nie może więc dziwić, że wielu z nas – stając przed wyborem wykonawcy, któremu zleci przeprowadzenie remontu lub wykończenia wnętrz – ma znaczny dylemat i poszukuje pomocy w postaci wskazówek, które pozwolą uniknąć niezadowolenia ze współpracy z określonym oferentem.

Pierwszą rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze podmiotu, któremu powierzymy przeprowadzenie wykończenia wnętrz, jest kwestia tego, jakim doświadczeniem w tego rodzaju pracach dysponuje oraz czy będzie w stanie wykonać je w należyty sposób z uwagi na posiadane umiejętności oraz zaplecze techniczne. Warto już na wstępie ocenić, czy posiadany przez nas projekt remontu zawiera elementy i rozwiązania, które mogą przysporzyć problemu wykonawcy lub wymagać będą od niego znajomości specjalistycznych lub niestandardowych metod wykonywania prac budowlanych. Jeżeli odpowiedź na takie pytanie będzie twierdząca, należałoby przede wszystkim skupić się na ofercie fachowców, którzy specjalizują się w tego rodzaju realizacjach. Jeśli natomiast nasz projekt nie jest zbytnio skomplikowany, nie będzie koniecznym sięganie po dalece wyspecjalizowanych wykonawców, choć nie można też z góry wykluczyć, że to właśnie oni nie przedstawią najbardziej korzystnej oferty, biorąc pod uwagę całokształt przedstawianych warunków współpracy.

Kolejna kwestia, o której nie powinniśmy zapominać przy wyborze firmy remontowej, związana jest z powinnością ustalenia, jakie prace w ostatnim czasie wykonywał nasz oferent, czy wykonał je w sposób prawidłowy oraz czy jego klienci są zadowoleni z ich jakości. Naszą uwagę i czujność wzbudzić powinna sytuacja, w której wykonawca unika pokazania dotychczasowych prac oraz wskazania osób, które wystawić mu mogą pozytywne referencje. W takiej sytuacji powinniśmy podchodzić do jego oferty z dużą dozą ostrożności. Normalnym zachowaniem – w przypadku, gdy dotychczas wykonywał powierzone mu prace w sposób rzetelny i prawidłowy – pozostawać powinno przedstawienie swoich realizacji oraz przekazanie kontaktu do dotychczasowych klientów, o ile wyrazili oni taką zgodę. Wreszcie też – warto spotkać się osobiście z określonym wykonawcą i przeprowadzić dłuższą rozmowę, w trakcie której poruszymy tematy związane z przebiegiem powierzanych prac. W ten sposób będziemy w stanie określić, jak przebiegać będzie mogła przyszła współpraca.

No votes yet.
Please wait...