Odpady budowlane, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą głównie z remontów, rozbiórek i placów budowy. Obejmują kawałki pochodzące z przetwarzania materiałów i komponentów, ich obudów lub opakowań, pozostałości z rozbiórek, pozostałości po wykopach. Bardzo często tego typu odpady budowlane są zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W związku z tym należy zwracać uwagę na to, co konkretnie wrzuca się do kontenera na gruz.

Przez gruz budowlany rozumie się odpady mineralne, takie jak ściany, kafelki, dachówki, gruz lub piasek, które powstają podczas prac budowlanych, takich jak remont czy rozbiórka obiektów budowlanych. Odpady budowlane nie należą do odpadów domowych, dlatego powinno się je odpowiednio utylizować. Po przetworzeniu gruz można ponownie wykorzystać jako produkt do recyklingu, który może być użyty ponownie, np. do budowy dróg.

Kontenery na gruz – jakiego typu odpady tam znajdziesz?

  • cegły, pustaki,
  • kostkę brukową, kamienie, beton, cement,
  • pozostałości zaprawy murarskiej, tynk, cegły, ściany, gruz, kawałki podłóg,
  • dachówki, kafelki, płytki,

Jak szybko i skutecznie pozbyć się odpadów budowlanych?

Gruz z prac budowlanych i rozbiórkowych zalicza się do odpadów specjalnych i powinien być poddany utylizacji na wysypiskach. Czysty gruz budowlany jest bardzo cennym produktem, który można poddać recyklingowi i prawie całkowicie ponownie wykorzystać.

Na przykład płytki można przekształcić w beton z recyklingu lub materiał do budowy dróg. Inne odpady z budowy albo muszą być oddzielone ręcznie, albo w ogóle nie można ich zawrócić do obiegu. Takie decyzje podejmowane są na wysypiskach śmieci. W związku z tym warto usuwanie odpadów powierzyć profesjonalnej firmie, która nie tylko dostarczy kontenery na gruz, ale także zajmie się później ich wywozem i utylizacją.

Podsumowując, każdy, kto planuje duży remont lub chce podjąć się rozbiórki jakiegoś obiektu budowlanego, powinien najpierw zastanowić się, w jaki sposób będzie składować odpady. Najlepszym rozwiązaniem jest wypożyczenie kontenerów na gruz. Wówczas trzeba zadbać o odpowiednie miejsce na tego typu pojemnik. Jeśli działka jest niewielka, a odpadów z prac również nie jest zbyt dużo, wystarczy zamówić worek na odpady typu BIG BAG. Opcji co do wyboru odpowiedniego pojemnika na odpady jest więcej, dlatego zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto porozmawiać z przedstawicielem firmy, który z pewnością doradzi najkorzystniejsze rozwiązanie.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...