Program „Mieszkanie dla Młodych” to inicjatywa, która ma na celu wspomożenie chcących się usamodzielnić młodych w kupnie ich pierwszego mieszkania. Na początku nie cieszył się popularnością, a ze względu na liczne warunki, ograniczające dostęp dla osób naprawdę potrzebujących, bywał nazywany „Mieszkaniem dla Możnych”. Program został jednak znowelizowany, co przełożyło się na jego dużo większą popularność.

Dlaczego po nowelizacji program tak zyskał na popularności?

Wprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja, która weszła w życie z dniem 1 września 2015 wniosła szereg zmian, które przełożyły się na bardzo dużą popularność programu. Największą było rozszerzenie możliwych do nabywania lokali o te pochodzące z rynku wtórnego, w tym powstałych jako rezultat adaptacji pomieszczeń na strychach w suterenach, pełniących wcześniej inne funkcje. Dało to impuls, który pozwolił na rozruszanie rynku nieruchomości w miejscowościach, w których rynek pierwotny był dotychczas słabo rozwinięty, głównie małych i średnich miastach. W przypadku osób chętnych do nabycia mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej, to został zniesiony warunek, wg którego mieszkanie spółdzielcze powinno być już wybudowane i rozliczone. Wystarczy tylko wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej.

Jakie zmiany wprowadzono w nowelizacji?

Samotni rodzice lub pary z jednym dzieckiem dostaną dofinansowanie wysokości 15%, a z dwójką dzieci dopłatę w wysokości 20% wartości odtworzeniowej lokalu, jaki chcą nabyć. Osoby wychowujące troje lub więcej dzieci mogą liczyć na dofinansowanie wkładu własnego wynoszące 30%. Rodzice trojga lub większej liczny dzieci nie muszą także spełniać warunku nieposiadania wcześniej mieszkania lub domu, co pozwala tym rodzinom na dofinansowaną zmianę mieszkania na większe. W ich przypadku zniesiono także ograniczenie wieku do 35 lat. Rodziny wielodzietne mają także możliwość zakupu większych mieszkań (do 85 m2) lub domów jednorodzinnych (do 110 m2), zaś maksymalna powierzchnia podlegająca dofinansowaniu to 65 m2.

Jak dużą popularnością cieszy się program po nowelizacji?

Wg informacji udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poziom wykorzystania kwoty maksymalnego limitu środków przewidzianych na 2016. rok, na dzień 31 stycznia 2016. roku wyniósł 61,39% i miał wartość ponad 448 milionów złotych. Kwota ta obejmuje kwotę na jaką złożono wnioski o dofinansowanie i przekazane do BGK. Kwota wykorzystanego limitu środków oszacowana na podstawie wpisów do ewidencji nabywców mieszkań oraz dodatkowego wsparcia finansowego wyniosła ponad 332 miliony złotych (45,55% a przewidzianych na rok 2016 środków). W związku z tym istnieje poważne ryzyko, że przewidziane w budżecie środki skończą się pod koniec drugiego kwartału. Dodatkowo na to duże zainteresowanie programem po pierwszym września 2015. roku mogły wpłynąć zmiany w regulacjach bankowych, które wprowadzają obowiązek posiadania 15%owego wkładu własnego oraz na zapowiedzi zwiększenia marż na skutek wprowadzenia podatku bankowego. Jest jednak nadzieja, że ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie wkładu własnego zostanie zwiększona, ponieważ pojawiła się inicjatywa poselska, mająca na celu zmianę ustawy o MDM i podniesienie przewidzianych w budżecie kwot o ponad 100%.

Możliwe jest jednak składanie wniosków, na podstawie których wypłata środków nastąpi w roku 2017 i 2018. Kwoty zarezerwowane na te lata to kilka% przewidzianych na te lata środków.

Jakie warunki należy spełnić by uzyskać kredyt z dopłatą?

By uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o kredyt na kupno mieszkania z dofinansowaniem wkładu własnego w banku, który na podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Same warunki uległy niewielkim zmianom. Na początku roku zmieniła się wysokość wkładu własnego, który wynosi obecnie 15% (poprzednio było to 10%). Nabywca, chcący skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych, nie posiadający jednak wymaganej zdolności kredytowej, może skorzystać z pomocy dowolnej osoby spełniającej warunki, niekoniecznie będącej członkiem najbliższej rodziny, z którą będzie mogła złożyć wniosek. Dzięki dofinansowanie mogą uzyskać osoby, które nie mają żyjącej rodziny np. wychowankowie domów dziecka. Dzięki tej zmianie swoją szansę będą mieli ludzie żyjący w związkach nieformalnych. Jeśli jedno z nich nie spełnia wymagań finansowych lecz ma mniej niż 35 lat, może skorzystać z pomocy partnera, który spełnia warunki finansowe.

mdmMieszkanie dla Młodych MDM
Sprawdź najlepszą dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych MDM
No votes yet.
Please wait...